Viktoria Zizhkov

Официальные значки FK Viktoria Zizhkov

Знак, купленный в фэншопе в 2011 году.

viktoria_zizkov

Юбилейный значок:

viktoria_zizkov100let